Naast de zorg voor de kinderen, bestaat een groot gedeelte bij een scheiding uit het regelen van de financiën. Denk aan spaartegoeden, schulden, alimentatie, inboedel, pensioenen en een eigen woning. Van belang is alles compleet inzichtelijk te hebben, niets naar elkaar te verzwijgen en goede afspraken te maken.

Inventarisatie

In de mediationgesprekken beginnen we altijd met een inventarisatie. Welke inkomens, vermogen en schulden zijn er? Vervolgens bespreken we samen de mogelijkheden en wordt de verdeling gemaakt. Uitgangspunt zijn altijd de wensen; hoe willen jullie het?

Verder is van belang: zijn jullie in gemeenschap getrouwd of zijn er huwelijkse voorwaarden? Bij de eerste heeft ieder recht op de helft. Bij de tweede is de verdeling afhankelijk van de afspraken in de huwelijkse voorwaarden.

Eigen woning bij scheiding

Bij een eigen woning wordt met jullie samen bepaald, welke optie haalbaar en gewenst is. Kan één van beiden de woning overnemen, de woning verkopen of onverdeeld laten (beiden blijven eigenaar).

  • Er worden financiële afspraken gemaakt over de tijdelijke situatie: hoe dragen beide bij aan de vaste lasten van de gezamenlijke woning.
  • De waarde van de woning moet worden vastgesteld, als één van beide de woning overneemt.
  • Financiële afspraken worden gemaakt over de verdeling van een restschuld of overwaarde van de woning.

Alimentatie en spaargelden en beleggingen

Willen jullie een alimentatieberekening laten maken of stel je dit vast in onderling overleg? Beide inkomens en bepaalde lasten zijn bepalend voor de draagkracht van beiden en daarmee voor de uitkomst van de berekening. Bij het laten verzorgen van een alimentatieberekening, is het van belang het eerst eens te zijn over de uitgangspunten (bijvoorbeeld: van welk inkomen kan worden uitgegaan) voordat  de berekening wordt gemaakt.

Het spaargeld of beleggingen worden verdeeld of verrekend met andere zaken.

Lees meer over financiën verdelen bij echtscheiding: kapitaalverzekering en lijfrenten, verdelen inboedel bij scheiding, pensioenen, erfenis en schulden.

Persoonlijke en deskundige werkwijze bij Resolve

Neem contact met ons op voor meer informatie of een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. 085 1302999 of vult u het contactformulier in.

Leave a Reply