Finaal verrekenbeding: indien je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden dan is er vaak een verrekenbeding opgenomen. Deze bepaling is leidend hoe de vermogens bij echtscheiding worden verdeeld. Bij een finaal verrekenbeding vindt de verrekening plaats op het moment van scheiding. In de akte huwelijkse voorwaarden staat op welke manier dit plaats moet vinden. Hierin kan bijvoorbeeld zijn opgenomen welk vermogen wel en welk vermogen niet voor verrekening in aanmerking komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opgebouwde pensioenaanspraken. Meestal is er sprake van dat op moment van scheiding aanwezige vermogen bij helfte verdeeld zal moeten worden.

Is er in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen en is dit niet gedaan tijdens het huwelijk, dan zal op het moment van scheiding het periodiek verrekenbeding worden omgezet in een finaal verrekenbeding.

Lees meer; scheiding aanvragen bij Resolve