Executoriale titel: bij een echtscheiding worden documenten opgesteld zoals bijvoorbeeld een convenant en een ouderschapsplan. Door deze documenten te laten bekrachtigen bij de rechtbank zijn de afspraken die hierin zijn opgenomen rechtens afdwingbaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld de betaling van alimentatie afgedwongen kan worden door een incassobureau of deurwaarder.