Echtscheidingsconvenant: is een document waarin de afspraken staan die de echtgenoten gemaakt hebben over de afwikkeling van hun scheiding. Denk hierbij aan de afspraken over de alimentatie, de woning, de verdeling van inboedel, waardepapieren, rekeningen, polissen en de afspraken over pensioenen.

Dit document wordt meestal met het verzoekschrift tot echtscheiding meegezonden naar de rechter, maar dit is niet verplicht. Door het echtscheidingsconvenant wel aan de rechter voor te leggen, worden de afspraken afdwingbaar (bijvoorbeeld de deurwaarder kan worden ingeschakeld als alimentatie niet wordt betaald), omdat het echtscheidingsconvenant door de rechter een executoriale titel (rechtens afdwingbare) heeft gekregen.

Lees meer; scheiden en nu?