Echtscheidingsakte: is het bewijs dat een huwelijk is ontbonden door echtscheiding. Het is niet echt een akte maar een extra blad aan de huwelijksakte. Als je trouwt wordt de huwelijksakte opgesteld en deze wordt ondertekend door degenen die trouwen, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de getuigen.

Als de echtscheidingspapieren (convenant en ouderschapsplan, als er kinderen bij zijn betrokken) klaar zijn dient onze advocaat het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank treft een echtscheidingsbeschikking en stuurt deze naar de gemeente waar jullie huwelijk is voltrokken. De gemeente voegt een tweede pagina toe aan de huwelijksakte, ook wel de latere vermelding genoemd. Hierop staan de gegevens van de scheiding. Zodra de gemeente dit heeft gedaan sturen ze hiervan bericht aan jullie advocaat of mediator. Op het moment van de toevoeging van de ‘latere vermelding’ is de scheiding officieel.

Mocht je een keer je echtscheidingsakte moeten tonen dan kan je bij de betreffende gemeente een afschrift aanvragen. De gemeente vraagt daar een vergoeding (leges) voor.

Lees meer: scheiden en nu?