Duurzaam samenwonen: dit betekent dat je (voor een lange termijn) samenwoont en samen een huishouding voert. Je zorgt voor elkaar, ook in financiële zin. Als je duurzaam gaat samenwonen voordat je officieel gescheiden bent, dan vervalt het recht om  partneralimentatie te ontvangen. In het echtscheidingsconvenant kan je afspraken vastleggen dat het recht op partneralimentatie voor een bepaalde periode blijft bestaan, óók als de duurzame samenwoning van dit moment stopt.

Ga je duurzaam samenwonen en er zijn kinderen bij betrokken, dan betaalt de ex-partner nog steeds de alimentatie voor de kinderen, dit vervalt niet. Het kan ook zo zijn, dat de betalende partij duurzaam gaat samenwonen met iemand en dat deze samenwoning gevolgen heeft voor de partneralimentatie die betaald wordt. Bijvoorbeeld, als de betalende partij ook financieel moet bijdragen in het onderhoud van zijn/haar nieuwe partner, of er komen kinderen in de nieuwe relatie. Anderzijds kan het ook zo zijn, dat de draagkracht van de betalende partij juist stijgt, omdat de nieuwe partner bijdraagt in de gemeenschappelijke kosten van de duurzame samenwoning.

Lees ook: samenwonen en uit elkaar.