Draagkracht: na de scheiding moeten beide partners zichzelf in het levensonderhoud kunnen voorzien.  Soms hebben stellen tijdens het huwelijk bepaalde keuzes gemaakt die bij een echtscheiding financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld, als één van beiden minder is gaan werken toen er kinderen kwamen. Bij de scheiding is er dan een (groot) verschil in inkomen. Als de één een (veel) lager inkomen heeft dan de ander, dan kan het zijn dat er behoefte is aan partneralimentatie. De partner die deze alimentatie moet gaan betalen, zal daar wel voldoende draagkracht voor moeten hebben.

De draagkracht van iemand, is de financiële ruimte die overblijft als iemand de maandelijkse lasten zoals huur of hypotheek en de premie van de ziektekostenverzekering heeft betaald. Als er kinderen zijn waarvoor ook alimentatie betaald moet worden, hebben deze altijd voorrang. Het zou dus best zo kunnen zijn dat er na het betalen van de kinderalimentatie geen draagkracht meer over is, om ook nog partneralimentatie te betalen.