Conversie bij pensioen: letterlijk betekent het omzetting. Bij het verdelen van pensioenen bij de scheiding kun je naast verevenen van pensioenen kiezen voor conversie. Dit houdt in dat je een zogenaamd zelfstandig recht krijgt op het opgebouwde pensioen van je ex-partner. Het pensioen gaat dan in op het moment dat jij met pensioen gaat en staat los van de pensioendatum van je ex-partner. Je bent dan niet meer afhankelijk van wanneer hij of zij met pensioen gaat. Er wordt voor conversie gekozen als er sprake is van een groot leeftijdsverschil tussen beide partners. Van belang is wel dat het pensioenfonds hieraan meewerkt.