Burgerlijk huwelijk: het burgerlijk huwelijk is het  huwelijk, zoals dat in de burgerlijke wet is geregeld. Het burgerlijk huwelijk voldoet dus aan de bepalingen van het huwelijk zoals deze in de wet zijn omgeschreven. Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarnaast is er ook nog het kerkelijk huwelijk. In Nederland is het zo geregeld dat een kerkelijk huwelijk alleen rechtsgeldig is als er ook sprake is van burgerlijk huwelijk. Ook is er naast het burgerlijk huwelijk een geregistreerd partnerschap mogelijk.

Er wordt bij de voltrekking van het huwelijk een huwelijksakte opgesteld en deze wordt opgenomen in het huwelijksregister.