Beschikking: een beschikking is een uitspraak van een rechter, waarbij van tevoren een verzoekschrift is ingediend. Bij echtscheiding betekent dit dat het convenant en een ouderschapsplan worden ingediend door een advocaat bij een rechtbank. Hier beslist de rechter en wordt de echtscheiding uitgesproken. Dan volgt er een hoger beroepstermijn van drie maanden, waarbij de partijen in hoger beroep kunnen gaan.  Om deze termijn te verkorten is er een zogenaamde akte van berusting, die beide partijen kunnen ondertekenen, waardoor de rechter de uitspraak binnen de termijn van drie maanden uitspreekt.