Behoefteberekening: een behoefteberekening is een onderdeel van de alimentatieberekening waarmee wordt bepaald hoeveel geld de kinderen en/of de minstverdienende partner nodig heeft na de scheiding. De behoefteberekening wordt gezien als uitgangspunt bij de vaststelling van de alimentatie. Dit is een bijdrage die nodig is om het levensonderhoud na scheiding voort te zetten op een gelijkwaardig niveau als voor de scheiding.

Zeker bij partneralimentatie is de behoefte meestal hoger dan wat er werkelijk betaald kan worden, omdat de draagkracht van de betalende partner dit niet altijd toe laat. De kinderalimentatie heeft altijd voorrang op de partneralimentatie.