Amsterdams verrekenbeding: met een Amsterdams verrekenbeding wordt bedoeld dat jullie samen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, met daarbij de afspraak dat jullie tijdens het huwelijk aan het eind van ieder jaar de inkomsten die jullie niet hebben uitgegeven met elkaar horen te delen en af te rekenen. Dat wordt ook wel het overgespaard inkomen genoemd. Dat kan naast het spaargeld ook bijvoorbeeld een belegging zijn of aandelen die uit overgespaard inkomen is gedaan.

Indien er niet jaarlijks is afgerekend behoren jullie het vermogen dat is opgebouwd uit overgespaard inkomen, met elkaar voor de helft te delen, behalve als je aan kunt tonen dat dit niet uit overgespaard inkomen is ontstaan.