Algemene kinderbijslagwet: het recht op kinderbijslag is neergelegd in de Algemene Kinderbijslag uit 1962. Deze wet is een zogenoemde volksverzekering. De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont verzekerd is voor de volksverzekeringen. Op het inkomen in Nederland worden de premie volksverzekeringen ook ingehouden. Dit geldt zowel voor het inkomen uit werk als de uitkeringen. Het moet hier dan wel gaan om inkomsten uit Nederland. Dus geen uitkeringen of inkomsten uit het buitenland, hierbij wordt geen premie voor de Nederlandse volksverzekeringen betaald.

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijg je waarschijnlijk kinderbijslag. Je ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot een leeftijd van zestien jaar. Voor zestien- en zeventienjarige kinderen krijgen de ouders kinderbijslag als de kinderen naar school gaan, werkeloos of arbeidsongeschikt zijn en een laag inkomen ontvangen. Door de kwalificatieplicht krijgen kinderen van zestien en zeventien jaar die naar een hbo of universiteit gaan geen kinderbijslag meer.

Om kinderbijslag te krijgen moet je dus verzekerd zijn voor de kinderbijslag en kinderen hebben in de leeftijd van nul t/m zeventien jaar. In de volgende situaties heb je recht op kinderbijslag;

  • Eigen kinderen
  • Geadopteerde kinderen
  • Pleegkinderen
  • Stiefkinderen
  • Andere kinderen die je opvoedt of verzorgt alsof het je eigen kinderen zijn