Algehele gemeenschap van goederen: als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit kun je kiezen uit trouwen in gemeenschap van goederen of trouwen onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als je geen keuze maakt, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Is een huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan geldt dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van jullie samen zijn.

Per 1-1-2018 is er een nieuwe wet ingegaan en is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen.  Is jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jullie samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jou alleen waren.