Akte van verdeling: in een akte van verdeling staat beschreven hoe jullie als ex-partners de gemeenschappelijke goederen verdelen en dan met name afspraken over de woning. Dit geldt als een van jullie de woning overneemt en niet bij verkoop. Beschreven wordt aan wie de woning wordt toebedeeld en onder welke voorwaarden. Diegene die de woning verlaat wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de bank of hypotheekverstrekker niet bij diegene kan aankloppen als er achterstanden zijn in de aflossing. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe jullie omgaan met de onder- dan wel overwaarde van de woning.

Wanneer een akte van verdeling? Bij scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. Een akte van verdeling wordt opgesteld door de notaris.