Afkoopwaarde: afkoop van pensioen is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. Tot 1 januari 2019 konden kleine pensioenen (maximaal € 474,11 bruto per jaar) worden afgekocht, maar vanaf 1 januari 2019 worden kleine pensioenen automatisch overgedragen aan de nieuwe werkgever. Heb je een klein pensioen, of wil je meer weten over afkoop, raadpleeg je mediator.