Artikelen uit het nieuws over scheiden en mediation van de afgelopen tijd verzameld.

Mediator in opkomst

De verschuiving van elk een advocaat naar een mediator zie je duidelijk terugkomen in diverse media, zoals:

 • In diverse media zijn mediators de experts die vragen beantwoorden over scheiden. In de Telegraaf beantwoordt mediator Yolande de Best op een vraag hoe je een vechtscheiding voorkomt. Ook in Weny online een mediator die aangeeft dat het beste is het samen te regelen.
 • Interessant artikel in Elsevier over wat van advocaten en notarissen verwacht wordt bij scheidingen. De toename van mediation en de ‘scheiding in overleg’ worden genoemd, om vechtscheidingen te voorkomen. Lagere kosten spelen een rol, maar ook het besef dat je met elkaar verder moet als ouders. Ook levert het tijdswinst op in vergelijking met een juridisch proces.
 • ‘Legal woman of the year’ Janneke Mulder vindt het van belang om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. Zij is van mening dat de advocaat en mediator meer moeten doen aan conflictreductie en de vraag achter de vragen moeten stellen.

Hulp voor ouders na scheiding

Er zijn een aantal initiatieven die zich richten op het voorkomen van vechtscheidingen, zoals:

 • De rechtbank Oost-Brabant werkt samen met een aantal organisaties, zoals de gemeente Eindhoven en Raad voor de Kinderbescherming zodat ouders eerder hulp krijgen. Doel is escalatie en een vechtscheiding voorkomen.
 • Ook in de gemeente Hengelo loopt het proefproject ‘Goed uit elkaar‘, voor gezinnen die na de scheiding tegen problemen aanlopen.

Kinderen bij scheiding

In een congres worden de verschillende behoeftes van kinderen besproken en Villa Pinedo komt met een nieuwe brief:

 • In het congres Waarheidsvinding in de Jeugdbescherming  aandacht voor de verschillende behoeftes per leeftijdsfase. Baby’s (van 0 tot 2 jaar) moeten vooral de kans krijgen om zich te hechten. Langdurig weg zijn bij de inwonende ouder (meestal moeder) is niet aan te raden. Peuters en kleuters (van 2 tot 5 jaar) exploreren hun (kleine) wereld. Zorg voor ten minste wekelijks contact met uitwonende ouders. Basisschoolleerlingen (5-12 jaar) hebben vooral behoefte aan duidelijkheid en structuur. Contact met de uitwonende ouder kan ook tussendoor via e-mail en telefoon.
 • Na de brief voor ouders komt Villa Pinedo nu met de brief aan alle volwassen in het leven van kinderen, die gaan scheiden. De brief is bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de scheiding.

Scheiden op tv en theater

Op de televisie was er aandacht voor de pijn van het verlaten worden en Zembla besteedde aandacht aan samengestelde gezinnen:

 • Documentaire over verlaten worden door je partner. Mensen vertellen hun persoonlijke verhaal over het proces, de emoties en de gevolgen van de afwijzing.
 • Zembla onderzoekt hoe het komt dat twee op de drie samengestelde gezinnen sneuvelt en wat dit voor de betrokken kinderen betekent.
 • In Zwolle een theatervoorstelling over een jongen, wiens ouders gaan scheiden.

Aanbod online trainingen en boeken

Online ondersteuning bij scheiding:

 • De Consumentenbond biedt E-books over scheiden aan. Hierin informatie om de zaken rondom een scheiding zo goed mogelijk te regelen. De prijs is rond de 10 euro en onderwerpen zijn een eigen woning en advies bij kinderen.
 • Villa Pinedo biedt een aantal trainingen aan, over oa veranderingen en communicatietraining. Onder de noemen Scheiden is geen kinderspel worden de online trainingen aangeboden.

Cijfers over scheiden

In het nieuws de volgende onderzoeken en cijfers:

 • CBS: ruim kwart ouders kiest voor co-ouderschap. Van de in 2010 gescheiden ouders koos 27 procent voor co-ouderschap. Dit houdt in dat er gekozen wordt voor een gelijke zorgverdeling. Twee jaar na de scheiding had 80 procent nog steeds een co-ouderschap.
 • Uit onderzoek blijkt dat meer dan 600 duizend kinderen onder de 17 jaar in 2015 niet in een gezin met twee eigen ouders woonden. Dat waren er bijna 200 duizend meer dan twintig jaar eerder. De verwachting is dat de stijgende trend aanhoudt (onderzoek ‘Nieuwe Families in Nederland’, uitgevoerd  door de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CBS).

Overheid over scheiden

Nieuws vanuit de overheid:

Neem contact met ons op

Leave a Reply