De kinderombudsman is met een rapport gekomen met aanbevelingen om vechtscheidingen te voorkomen.

Vechtscheidingen; een maatschappelijk probleem, dat momenteel sterk in de belangstelling staat. Uit onderzoek blijkt dat strijdende ouders, erg schadelijk zijn voor kinderen. Denk aan angst, verdriet en loyaliteitsconflicten.

Rapport Kinderombudsman ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’. Stem van kinderen moet meer gehoord worden. Ook klopt het huidige systeem niet. Er zit een prikkel in het systeem, waardoor eindeloos procederen lonend is, aangezien advocaten per zitting betaald krijgen. Hij pleit daarom voor verplichte mediation voor ouders.

Hoe denkt de mediator hierover?

Mariska van Kakerken, mediator Noord-Brabant geeft haar mening.

Is dit een goed plan? Het lijkt een heel goed idee, in de praktijk blijkt echter dat als ouders niet het beste willen voor elkaar en de kinderen, mediation geen basis heeft en de mediator machteloos staat.

Gaat dit plan werken? Misschien gedeeltelijk, voor mensen met goede wil, die anders naar een advocaat waren gegaan, die niet het beste uit hen naar boven had gehaald.

Veel hangt af van het vermogen van de mediator de mensen een spiegel voor te houden en daarbij het respectvolle contact niet te verliezen. Waar geen wil is, is geen weg. De vraag is wat dwang hierin kan bijdragen.

Het is slimmer om te proberen meer aan preventie te doen en bijvoorbeeld relatietherapie laagdrempeliger te maken door deze te blijven vergoeden door de zorgverzekeraar. Misschien is het zelfs een idee om als partners ouders worden, ze te verplichten jaarlijks hun relatie te onderhouden middels een verplicht bezoek aan een therapeut!

Hoe gaat dit eruit zien? Ik denk dat er voor de ouders veel huiswerk aan te pas moet komen, in de zin van reflectie en zingeving, leren van het verleden en vergeving. Hoe gaan ze voor zichzelf zorgen, zodat ze voor hun kinderen en de relatie met hun ex kunnen zorgen; moet de hamvraag zijn. De praktische invulling daarvan volgen en checken. Hier zijn ook cursussen en trainingen op maat voor, waar naar doorverwezen kan worden. Het liefst in een groep met andere scheidende ouders.

Verder moet de mediator de ouders vriendelijk maar beslist aan de hand nemen en door het proces heen leiden. Voor de kinderen lijkt me standaard doorverwijzing naar een KIES training erg nuttig.

Moet de mediation aan voorwaarden voldoen? Ik denk dat de mediators goed gekwalificeerd moeten zijn, ook op het gebied van psychologische begeleiding van cliënten. Verder moeten de mensen expliciet hun commitment laten blijken en moet hier steeds op terug worden gekomen.

Hoe gaat het daarna, als afspraken gemaakt zijn? Halfjaarlijkse evaluatie lijkt me goed.

Lees meer: hoe voorkom je een vechtscheiding, scheiding en het effect op kinderen, Kies training voor kinderen.

Contact mediator

Contact: Neemt u contact op voor een kosteloos en vrijblijvend informatiegesprek: met een scheidingsmediator in uw regio of via het contactformulier.

Leave a Reply