Volgend jaar wordt de kinderalimenatie anders berekend. De wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd: per 1 januari een fiscale verandering, over het kindgebonden budget en per 1 april wordt er een nieuwe korting ingevoerd: zorgkorting. Doel is de berekening eenvoudiger te maken. Lees meer: wijziging kinderalimentatie 2013.

AANVULLING 2015: lees meer over de wijzigingen kindregelingen in 2015.

Leave a Reply